شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

انطباق با سرخوردگی ها و انتقادها

2019-10-30T18:48:10+03:30By |درمان های روانشناسی|

اگر دوستان شما، شما را به تمسخر می‌ گیرند، اگر از طرف رئیس خود مورد سنجش و ارزیابی سختی قرار گرفته‌ اید، اگر از دختری جواب رد شنیده‌ اید و یا شغل مناسبی را كه درخواست كرده بودید به دست نیاورده‌ اید، انتقادها و سرخوردگی‌ ها در شما بروز می‌ كند. این یک مساله شخصی است؛ [...]

همرنگ جماعت شدن! روانشناسان چه می گویند؟

2019-06-02T12:25:51+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

انطباق به معنی تغییر رفتار خود به منظور همرنگ شدن با جماعت و یا حرکت در مسیر حرکت دیگران است. این تاثیر اجتماعی در برخی موارد می تواند به شکل موافقت با نظر اکثر جامعه و یا رفتار کردن در راستای نظر اکثریت جامعه بروز پیدا کند. تعاریف انطباق روانشناسان برای توصیف این رفتار اجتماعی تعاریف [...]