تاثیر فصل ها بر اختلالات روانی

۱۴۰۲/۶/۲۶ ۱۱:۵۰:۲۹By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

تغییر فصل از پاییز به زمستان می تواند برای كسانی كه دارای بیماری ها و ناتوانی هایی هستند چالش های جدیدی را ایجاد كند. آب و هوای سرد می تواند [...]