شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

جذاب بودن به شیوه روانشناختی

2019-06-02T12:25:52+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

این مطلب حاوی نکات کاربردی بسیاری می تواند باشد که از نظر علمی ثابت شده می باشد. روانشناسان اجتماعی برای اشاره به درجهٔ احساس‌های مثبت یا منفی نسبت به دیگران، اصطلاح جاذبهٔ بین فردی را به کار می‌برند. جاذبه انواع تجربه‌های اجتماعی مانند دوست داشتن ، صمیمیت، شهوت، وعشق را تبیین می‌کند. عوامل اصلی در جاذبه [...]

چگونه جذاب باشیم، جذابیت به شیوه روانشناختی

2020-04-05T21:34:44+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

جذابیت افراد روانشناسان اجتماعی برای اشاره به درجهٔ احساس‌های مثبت یا منفی نسبت به دیگران، اصطلاح جاذبهٔ بین فردی و جذابیت را به کار می‌برند. جاذبه انواع تجربه‌های اجتماعی مانند دوست داشتن، صمیمیت، شهوت و عشق را تبیین می‌کند. عوامل اصلی در جذابیت روان شناسان اجتماعی دریافته اند که سه عامل مهم در جذابیت و جاذبهٔ [...]