شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

ایجاد اعتماد در زندگی مشترک

2019-06-02T12:40:55+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

اعتماد چیست؟ و در زندگی مشترك چگونه به وجود می آید و چگونه باقی می ماند؟ اعتماد یعنی شریك كردن خود واقعی با دیگری با علم به این كه مورد تمسخر و استهزا و مورد تجاوز و تعدی قرار نخواهیم گرفت؛ بلكه حمایت خواهیم شد. با تأمل بر این تعریف برخی از اجزای صمیمیت كه توسط [...]

چند اصل برای افزایش اعتماد به نفس

2019-05-04T23:14:35+04:30By |موفقیت|

اعتماد بنفس اصل اول - گذشته را بپذیرید و آینده را دگرگون کنید. شما باید بدانید که گذشته را نمی توان تغییرداداما آینده هنوز آفریده نشده است . آینده چیزی نیست جز اندیشه های شما وکوشش برای افریدن انها . منظور ما این است که در بند گذ شته نباشید نه اینکه از تجربیات [...]