شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

با شیوه های درست انتقاد کنیم

2019-06-02T12:25:47+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

انتقاد عبارت است از انتقال اطلاعات به دیگران به نحوی که افراد مورد انتقاد بتوانند آن را در جهت مصالح خود به کار برند کلمه انتقاد از ریشه نقد کردن و در فارسی معادل آشکار و پدیدار کردن است. در اصطلاح این کلمه چندین کاربرد دارد. معنای مشهور و متداول آن در بین عامه مردم ایراد [...]

انتقاد از همسر به شیوه ای سازنده

2020-01-20T22:37:05+03:30By |روان‌شناسی خانواده|

نحوه انتقاد از همسر انتقاد از همسر بسیار حساس است. بسیاری اوقات در زندگی زناشویی و حتی در رابطه با دیگران نقد هایی دارید که هنگام مطرح کردنشان با طرف مقابل، موجب دل آزردگی او می شوید. نکاتی درباره انتقاد از همسر نکاتی هستند که رعایت کردنشان، آسیب انتقاد از همسر را کاهش می دهد. اکنون [...]