هیولایی به نام امتحان

2020-01-10T15:06:41+03:30By |روان‌شناسی کودک|

ترس از امتحان دادن امتحان دادن کمی نگران کننده است اما بعضی کودکان را به شدت نگران می کند. این اضطراب به قدری زیاد است که ممکن است عملکرد آن ها را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه نتوانند به خوبی از پس امتحان برآیند. از آنجا که ترس از امتحان دادن ممکن است در [...]