راههای برقراری ارتباط با دیگران

2019-06-02T12:26:37+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

ارتباط با دیگران 1 - خودتان را محدود نکنید: از آنجا که عکس العمل های مردم در مقابل هر یک از رفتارهای شما متفاوت است، بهتر است همانطور که صلاح می دانید عمل کنید و از عکس العمل منفی آنها ناراحت نشوید. برای شروع ارتباط اگر از طرف مقابلتان روی خوش ندیدید و احساس کردید [...]