دلایل جذب شدن به افراد دچار ناهنجاری شخصیت

2019-06-02T12:41:53+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

بسیاری از افرادی که اختلالا شخصیت دارند در نگاه اول کاریزما و جذابیت بالایی دارند و اغلب تا با چنین افرادی وارد رابطه و معاشرت و دوستی نزدیک نشوید، تشخیص اینکه فرد دچار اختلال شخصیت است، بسیار سخت است. اما سوال اینجاست که چرا ما جذب چنین افرادی می شویم، گاه دانسته و گاه نادانسته، آیا [...]