شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

روند شکل گیری بازی های اجتماعی در کودکان

2019-12-23T17:16:14+03:30By |روان‌شناسی کودک|

بازی های اجتماعی بازی های اجتماعی برای اجتماعی شدن کودکان مهم هستند. از طریق بازی های اجتماعی نحوه برقراری روابط اجتماعی و دوست پیدا کردن را می توان به کودکان آموزش داد. بازی های اجتماعی مناسب کودکان در سنین مختلف  * کودکان تا ۲ سالگی کودکان تا ۲ سالگی درکنار هم بازي مي کنند و ممکن [...]

راهکارهایی برای اجتماعی بارآوردن کودکان

2019-12-25T15:40:19+03:30By |روان‌شناسی کودک|

اجتماعی بارآوردن اجتماعی بارآوردن کودکان بسیار حائز اهمیت است. زندگی همه ما در ارتباط با انسان‌های دیگر معنا می‌شود؛ نمی‌توان منکر آن شد که انسان‌ها در زندگی به یکدیگر وابسته هستند. اما این ارتباط زمانی به درستی برقرار می‌شود که انسان، راه‌های درست این ارتباط‌گیری را بشناسد. سن مناسب اجتماعی بارآوردن بهترین زمان برای اجتماعی بارآوردن [...]

راههای برقراری ارتباط با دیگران

2019-06-02T12:26:37+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

ارتباط با دیگران 1 - خودتان را محدود نکنید: از آنجا که عکس العمل های مردم در مقابل هر یک از رفتارهای شما متفاوت است، بهتر است همانطور که صلاح می دانید عمل کنید و از عکس العمل منفی آنها ناراحت نشوید. برای شروع ارتباط اگر از طرف مقابلتان روی خوش ندیدید و احساس کردید [...]