دریافت وقت مشاوره از مشاوران اکسیر

02188078585 09356567329

روند شکل گیری بازی های اجتماعی در کودکان

۱۴۰۲/۷/۱۹ ۷:۱۳:۵۲By |روان‌شناسی کودک|

بازی های اجتماعی بازی های اجتماعی برای اجتماعی شدن کودکان مهم هستند. از طریق بازی های اجتماعی نحوه برقراری روابط اجتماعی و دوست پیدا کردن را می توان به کودکان [...]

راهکارهایی برای اجتماعی بارآوردن کودکان

۱۴۰۲/۷/۱۹ ۷:۱۵:۲۶By |روان‌شناسی کودک|

اجتماعی بارآوردن اجتماعی بارآوردن کودکان بسیار حائز اهمیت است. زندگی همه ما در ارتباط با انسان‌های دیگر معنا می‌شود؛ نمی‌توان منکر آن شد که انسان‌ها در زندگی به یکدیگر وابسته [...]

Go to Top