من و مشاور – مبینا دختری 7 ساله

2019-10-07T12:40:00+03:30By |نمونه موفق نفیسه مطلق, نمونه های موفق اکسیر|

من و مشاور - مبینا دختری 7 ساله از زمان شروع مدرسه با مشکلاتی مواجه شده که در ادامه شرح مبینا را از زبان مادرش بخوانید. مبینا از ابتدا دختر بسیار محبوب و خواستنی خانواده و فامیل بود و من و پدرش از گل نازکتر بهش نگفته بودیم و با شروع سال تحصیلی مشکلات مبینا شروع [...]