من و مشاور – سوگل دختری 4 ساله

2019-09-19T13:44:00+04:30By |نمونه موفق فرناز رضایی, نمونه های موفق اکسیر|

من و مشاور - سوگل دختری 4 ساله که با شکایت جدا نشدن از مادر و ارتباط برقرار نکردن با افراد به کلینیک اکسیر مراجعه کرده است. در ادامه شرح حال ایشان را بخوانید. شرح حال از زبان مادر: سوگل تحت هیچ شرایطی از من جدا نمی­شود و با هیچ کسی ارتباط برقرار نمی­کند. فقط نزد مادرم [...]