دکتر علی حکمت سروش – سکس تراپیست

تحصیلات

 • دکتری: روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی: روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور

فعالیت های حرفه ای

 • درمانگر مرکز مشاوره اکسیر
 • درمانگر مشکلات فردی (اضطراب، افسردگی، وسواس، عدم اعتماد به نفس و …) – اختلالات جنسی – مشکلات نوجوانان
 • مشاوره تحصیلی و شغلی
 • دارای مجوز مشاوره آموزشی از وزارت آموزش و پرورش در کلیه مدارس کشور
 • برگزاری برنامه مشاوره آموزشی روانشناسی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

انتشارات

 • بیش از ۵ مقاله ISI در حوزه روانشناسی
 • بیش از ۱۰ مقاله علمی و علمی – پژوهشی
 • نقش مولفه خوش بینی در حل تعارضات زوجین
 • بررسی میزان رضایت زناشویی بین مردان و زنان شهر تهران
 • بررسی رابطه مهارت های تنظیم هیجانی و خوش بینی با راهبردهای حل تعارض در زوجین
 • بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج در زندگی مشترک زوجین

کارگاه های آموزش

 • گذراندن دوره تحلیلی رفتار متقابل
 • گذراندن دوره شناختی – رفتاری
 • گذراندن دوره رفتار درمانی
 • گذراندن دوره واقعیت درمانی
 • گذراندن کارگاه
 • داروشناسی و مصاحیه بالینی با استاد فتوحی عضو انجمن روانشناسان اروپا
 • گذراندن کارگاه زوج درمانی با استاد صاحبی
 • گذراندن کارگاه آموزشی با دکتر صفری – عضو انجمن روانشناسان کانادا
 • گذراندن کارگاه عصب شناسی با دکتر تقوی عضو انجمن روانشناسان امریکا
 • برگزاری کارگاه آموزشی مصاحبه تشخیصی در دانشگاه کرج
 • برگزاری کارگاه آموزشی در رابطه نحوه ارتباط با نوجوانان
 • برگزاری کارگاه آموزشی اختلالات جنسی در دانشگاه آزاد
 • برگزاری کارگاه مشاوره شغلی و تحصیلی