اختلال افسردگی یکی از اختلالات رایج در نوجوانان امروزی است. شما والدین گرامی با دیدن این ویدئو با نشانه‌های افسردگی در دوران نوجوانی آشنا خواهید شد.