نقش های خانوادگی و سبک های پیام رسانیReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Nov 7Rating:
نقش های خانواده

نقش های خانواده

شیوه پیام رسانی خانواده بیانگر احساس ارزش شخصی اعضای آن است. پیام رسانی بدکار و یا ناکارآمد شاخص نظام خانوادگی بدکار به شمار می آیند. این پیام ها به پنج شیوه توسط افراد منتقل می شوند

?نوع آرام کننده: اعمالی محتاط، ضعیف و متواضع دارد؛ همیشه موافق دیگران است؛ دائماً پوزش می خواهد و می کوشد باب میل دیگران باشد.
?نوع سرزنشگر: بر دیگران سلطه گر می شود؛ دائماً از آنها خرده می گیرد و به گونه ای حق به جانب دیگران را ملامت می کند.
?نوع بسیار عاقل: موضعی انعطاف ناپذیر اتخاذ می کند؛ فاصله خود را با دیگران حفظ می کند؛ آرام و خونسرد است و در عین حال سعی می کند از لحاظ عاطفی با دیگران قاطی نشود؛ به صورت عقلی به هرچیز نزدیک می شود.
?نوع بی ربط گو: حواس دیگران را پرت می کند و به نظر می رسد قادر به برقراری ارتباط با اموری که در جریان هستند، نیست.

فقط نوع پیام رسان همخوان است که در بافت مناسب به ارسال پیام های واقعی، صادق و مسئولانه سرراست و مستقیم (و نه پیام هایی که باعث سردرگمی می شوند) می پردازد. در اکثر خانواده ها آمیزه های مختلفی از این سبک ها به چشم می خورد. حال، مثلث متشکل از خانمی سرزنشگر، شوهری بسیار عاقل و فرزندی بی ربط گو را تصور کنید؟!

?منبع: کتاب خانواده درمانی (گلدنبرگ و گلدنبرگ)

@psychoexir