موفقیت چیست؟Reviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Feb 9Rating:

موفقیت چیست؟

موفقیت یك موضوع كاملا شخصی است.

بیشتر مردم می خواهند در زندگی موفق شوند،‌بدون انكه بدانند از موفقیت چه منظور و تعریفی دارند. افرادی هستند كه به علت موفق نبودن، احساس بدی از خود دارند؛ ولی نمی دانند منظورشان از موفقیت چیست. آنها مطمئن نیستند كه چه چیزی را از دست می دهند؛ اما فقط می دانند كه چیزهایی را از دست می دهند.

انسان ها وقتی می خواهند موفقیت را تعریف كنند،‌اغلب آن را با شاد بودن؛‌داشتن ثروت، استقلال داشتن، مورد تأیید قرار گرفتن، دوستی، و یا داشتن احساس امنیت درونی یكی می گیرند؛ اما این مفاهیم خیلی مبهم هستند.

آیا موفقیت مبهم است؟

نه به هیج وجه. معنای موفقیت امری كاملا شخصی است و معنای آن برای هر فردی متفاوت است. آنچه می تواند برای فردی موفقیت محسوب شود ممكن است برای فردی دیگر موفقیت نباشد.تعریف موفقیت برای هر كسی به عوامل زیادی در زندگی شخصی او بستگی دارد.

سن

مثلا موفقیت برای نوجوان شانزده ساله، احتمالا داشتن پول كافی برای خرید موبایل، لباس های مارك دار و غیره است. مرد 30 ساله ممكن است موفقیت را داشتن شغل خوب  و خانه بداند.

سابقه خانوادگی

خانواده یكی از مهمترین تاثیرات را بر تعریف افراد از موفقیت دارد. اغلب ارزش های خانوادگی، سنت ها، جهت گیری های مذهبی و اهداف در تعریف موفقیت تاثیر دارند. آنچه در خانواده ای موفقیت محسوب می شود ممكن است در خانواده ای دیگر كم اهمیت یا حتی شكست قلمداد شود. پیام های موفقیت حتی قبل از تولد به كودكان داده می شود. آنها در دوران جنینی طنین خواسته های والدینشان را می شنوند. به تدریج كه كودك بزرگ می شود این پیام ها ممكن است ظریف و غیرمستقیم داده شوند؛ مانند خنده و توجه والدین وقتی كودك نشان می دهد كه می خواهد دكتر شود یا بی توجهی در مواقعی كه كودك به موسیقی یا حیوانات علاقه نشان می دهد. یا می تواند به صورت آشكار بیان شود مانند سرزنش و توبیخ كردن بچه ای كه چهار نمره 20 و یك نمره 18 در كارنامه خود دارد. گاهی اهداف یا رویاهای عملی نشده والدین به كودكان منتقل می شود. چندین عامل مهم دیگر نیز از سابقه خانوادگی سرچشمه می گیرد: همانند سازی با والدین،‌پدربزرگ و مادر بزرگ،‌آرزوی خشنود نمودن، آسیب رساندن، رقابت كردن با خواهرها و برادر ها .

زمینه های اقتصادی – اجتماعی

پایگاه اجتماعی افراد نقش مهمی در تعریف موفقیت ایفا می كند. شخص فقیر موفقیت را ممكن است براساس اهداف مادی قلمداد كند.

ساختار روانشناختی

وضعیت روانی افراد بر این تعریف اثر می گذارد. ساختار شخصیتی،‌زندگی شخصی، روابط و سلامت روان بر احساس رضایت یا ناخشنودی افراد تاثیر متقابل دارد. كسی كه نیاز دارد دیگران ا و را دوست داشته باشند و از او تعریف كنند موفقیت را در مشهور بودن احساس می كند. فرد گوشه گیر موفقیت را در دستاوردهای فردی احساس می كند تا گروهی. شخصیت ضد اجتماعی موفقیت را در نقض قانون می داند تا پیروی از آن.

به طور كلی می توان گفت موفقیت:

  1. هدفی است كه می خواهید در زندگی مشترك، كار، تحصیل به آن برسید.
  2. موضوعی است كه می خواهید آن را خوب انجام دهید.
  3. چیزی است كه به خاطر آن مورد تشویق قرار می گیرید.
  4. در مسیر رسیدن به آن، نسبت به خودتان احساس خوبی پیدا می كنید.