معیارهای رابطه سالم بین زن و شوهرReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Jun 12Rating:
دکتر یداله دمیرچی از مجموعه سخنرانی های خود در رابطه با سبک زندگی سالم، در رابطه با رابطه سالم بین زن و شوهر و معیارهای رابطه سالم زن و شوهر توضیحات ارزنده ای را ارائه داده اند.