نفیسه مطلق – روانشناس کودک

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد:   روانشناسی بالینی ، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی :  روانشناسی بالینی ، دانشگاه خوارزمی

فعالیت های حرفه ای

 • روانسنجی و مشاوره در کلینیک ستاره ایرانیان
 • تسهیلگر و آموزش مدیران سرای محله 6
 • سرپرست منابع انسانی شرکت آرین شیمی
 • رفتار درمانگر کلینیک سرو
 • روانشناس مشاوره آنلاین فول فکر
 • بازی درمانگر کلینیک اکسیر

انتشارات

 • مقاله تجربه ملال قبل از قاعدگی
 • بررسی کارکرد دیدکاه روان پریشی در بستر خانواده درمانی
 • مقایسه پیامدهای درمانی روش ماتریکس بر شدت اعتیاد و سلامت روان زنان و مردان سو مصرف کننده متا آمفتامین در مجله اعتیاد پژوهی
 • تالیف کتاب روانشناسی رشد ، ویژه کارشناسی ارشد ، انتشارات سیمیا 1395
 • تالیف کتاب فیزیولوژی و انگیزش و هیجان ، ویژه کارشناسی ارشد ، انتشارات سیمیا 1395

کارگاه های آموزشی

 • کارگاه آموزش رفتار به والدین . دکتر طهماسیان
 • گذراندن کارگاه نوروفیدبک عمومی فارمد دکتر نظری
 • گذراندن کارگاه کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری بیمارستان آتیه ، مدرس امیرحسین ایمانی
 • گذراندن کارگاه درمان های شناختی رفتاری افسردگی ، وسواس و اضطراب در کلینیک سگال ، مدرسین دکتر فتی ، دکتر بنی هاشمی و دکتر موتابی
 • گذراندن کارگاه مربیگری مهارت های زندگی در کلینیک سگال ، مدرس دکتر بنی هاشمی
 • گذراندن کارگاه آموزش درمان ماتریکس برای سو مصرف کنندگان محرک ها ، دانشگاه تهران ، دکترحدادی

دانلود رزومه خانم نفیسه مطلق