متخصصین مشاوره اکسیر با بهترین متد ها و روش ها موضوعات و اختلالات را تشخیص و آن را حل می‌کنند

ویژگی های یک رابطه جنسی سالم را بدانیم 

خانم دکتر سارا سجادی فر – زوج درمانگر

تحصیلات

 • دکتری: رشته مشاور خانواده دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی ارشد: رشته مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی تهران 
 • کارشناسی: رشته چاپ و نشر

فعالیت حرفه ای

 • درمانگر در کلینیک مشاوره دانشگاه آزاد واحد رودهن از 96 تا کنون
 • درمانگر در کلینیک سرود آفرینش واقع در ستارخان از سال 95 تاکنون 
 • سابقه درمانگری در کلینیک بیمارستان آراد از سال 96 به مدت 6 ماه
 • برگزاری کارگاه آموزشی در ارتباط با تربیت درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری CBT در کلینیک سرود آفرینش
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مصاحبه تشخیصی در کلینیک سرود آفرینش

انتشارات

 • پایان نامه کارشناسی ارشد: رابطه سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی با کیفیت زندگی زنان متاهل: نقش واسطه ای خودشناسی،دانشگاه شهید بهشتی, به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم خوش کنش و با مشاوره خانم دکتر هاجر فلاح زاده

مقالات ارسال شده به مجلات

 • رابطه سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی با کیفیت زندگی زنان متاهل: نقش واسطه ای، خودشناسی

کارگاه های آموزش

 • دوره 110 ساعته CBT 
 • دوره 50 ساعته طرحواره درمانی
 • دوره های اکت و ذهن آگاهی 
 • دوره تخصصی بیش فعالی 
 • دوره 20 ساعته دارو شناسی
 • دوره مصاحبه تشخیصی
 • کارگاهایی در ارتباط با زوج/ مهارت زندگی /آزمون های MMPI ،MCMI، NEO

گذراندن دوره کار آموزی

 • کلینیک روانشناسی سرود آفرینش به مدت 500 ساعت

دانلود رزومه کامل خانم دکتر سارا سجادی فر