قضاوت سیاه و سفید، علت تعارض زناشوییReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Jun 26Rating:

 

gezavat

توجه به جنبه های منفی رفتاری که میان زوج ها متداول است متفاوت از تفکری است که در برخورد با سایرین از آن استفاده می کنیم. اغلب اوقات قضاوت های ما خارج از مناسبات زناشویی ملایم تر و مستدل تر هستند. اما وقتی در رابطه ای سرمایه گذاری سنگین می کنیم ظاهرا در دام تفکر “سفید و سیاه” می افتیم.

زن و شوهر با اصلاح مهارت های ارتباطی و از جمله گوش دادن توام با علاقه و طرح نظریات منطقی و تشریک مساعی در حل گرفتاری های موجود می توانند روابط میان خود را متحول سازند و در فضایی آکنده از حسن تفاهم به حل و فصل مسائل خویش بپردازند کسب این مهارت های اولیه به زن و شوهر کمک می کند تا در زندگی مشترک خود به انسان هایی با احساس تر، ملاحظه کارتر، مسئول تر و منطقی تر مبدل گردند و البته رسیدن به این هدف ها مستلزم ممارست و تمرین زیاد است.

اما این تنها نخستین گام برای دستیابی به یک زندگی زناشویی بهتر و لذت بخش تر است. احتمالا احاطه تنها به مهارت های ارتباطی کافی نیست زن و شوهر باید در باورهای منفی ذهن خود تجدیدنظر کنند. صحبت هایی از این قبیل که ” زنم آنقدر خودخواه و خودمحور است که حاضر نیست به نیازهای من هم توجه کند” و یا ” شوهرم همیشه هرکاری که می خواهد می کند . هرگز به فکر من نیست” اغلب به مفهوم جهت گیری خودمدارانه کسی است که این عبارت برزبان او جاری می شود.

زن و شوهر برای آنکه تغییر موثری در زندگی خود به وجود آورند باید مشخص کنند که چه رفتارهایی را نشانه توجه ، مهربانی و مسئولیت می دانند.

تشویق و ابراز امتنان تاثیر بسزایی دارد. اگر شوهر در مقام تعریف همسر خود حرفی بزند احتمال تکرار رفتار او را فراهم می سازد. هر بار که زن یا شوهر به میل و سلیقه همسر خود رفتار می کند و پاداش نیکو می گیرد انگیزه تکرار عمل در او بیشتر می شود تکرار رفتار مطلوب برداشت جدیدی در ذهن همسر ایجاد می کند” همسرم در این رفتار مرا دوست دارد و من پاداش می گیرم.”

طرز تلقی های خود مدارانه در اوایل زندگی به منظور رسیدن به استقلال و بدون توجه به نیازهای دیگران به وجود می آید اما در ازدواج میل به خودمختاری اسباب رنجش می شود بااین حال زن و شوهر به کمک ارتباط روشن و تشویق می توانند به یکدیگر کمک کنند تا علائق و خواسته های خود را با خواسته های همسرشان درهم آمیزند با شکل گرفتن انگاره های جدید رفتاری انگاره های خود مدارانه به تدریج محو و نابود می شوند.

 

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: بهناز خدادادیان