فعالیت بدنی کودکان

میزان فعالیت بدنی کودکان بر سلامت آن‌ها بسیار موثر است. پژوهش‌های قبلی ثابت کرده بودند که فعالیت‌های فیزیکی در بزرگ‌سالان و جوانان، احتمال بروز افسردگی را کاهش می‌دهد؛ اما چنین نتایج و پژوهش‌هایی در ارتباط با کودکان وجود نداشت. فعالیت بدنی کودکان و فعال بودن علاوه بر اینکه برای سلامت جسمانی کودک مفید است، احتمال بروز افسردگی را نیز در کودکان کاهش می‌دهد.

فعالیت برنی کودکان و افسردگی

پژوهش‌های جدید سودمندی‌های فعالیت بدنی کودکان نیز اثبات کرده‌اند. منظور ما از فعالیت‌های فیزیکی، فعالیت‌های متوسط تا شدیدی است که باعث عرق کردن و تنفس سریع‌تر می‌شوند. پژوهشگران نروژی به مدت چهار سال کودکان را زیر نظر داشتند تا ارتباط بین فعالیت فیزیکی و نشانه‌های افسردگی را بررسی کنند.

پژوهشگران در حدود ۸۰۰ کودک شش ساله را بررسی کردند و سپس در سن هشت و ۱۰ سالگی مجدداً ۷۰۰ نفر از آن‌ها را پیگیری و مطالعه کردند. میزان فعالیت بدنی کودکان توسط یک گام شمار حرفه‌ای ثبت می‌شد، همچنین برای ارزیابی سلامت روان کودکان، مصاحبه‌ای با والدین آن‌ها انجام می‌شد.

رابطه فعالیت بدنی کودکان با افسردگی

کودکان شش و هفت‌ساله‌ای که فعالیت بدنی بیشتری داشتند، وقتی دو سال بعد مجدداً پیگیری شدند، نشانه‌های افسردگی کمتری داشتند.


مقاله مرتبط: افسردگی و افکار خودکشی در کودکان

مقاله مرتبط: علت افسردگی در کودکان

مقاله مرتبط: نشانه های افسردگی در کودکان

مقاله مرتبط: تشخیص افسردگی در کودکان


اهمیت فعالیت بدنی کودکان

دکتر استینس بک تأکید می‌کند که از فعالیت بدنی کودکان می‌توان جهت پیشگیری و درمان افسردگی کودکی استفاده کرد. همچنین نتایج نشان داد زمانی که پژوهشگران میزان فعالیت بدنی کودکان را افزایش می‌دادند؛ در سال‌های آتی نسبت به کودکانی که این افزایش را نداشتند، کمتر نشانه‌های افسردگی داشتند. همچنین در بررسی‌ها مشخص شد که کودکانی که نشانه‌های افسردگی داشتند، به لحاظ فیزیکی، کمتر فعال بودند.

نتایج پژوهش حاضر به والدین و متخصصین سلامت روان توصیه می‌کند که فعالیت‌های فیزیکی کودکان را تسهیل کنند؛ فعالیت‌هایی که منجر به کمی عرق کردن و تنفس سریع‌تر می‌شود. دوچرخه سواری و بازی‌های بیرون از خانه کمک کننده هستند. فقط سرگرم شدن با بازی‌های کامپیوتری و تماشای تلویزیون کافی نیست، چون کودکان به فعالیت‌های بدنی نیاز بیشتری دارند.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر