روند پیمان شکنی همسران و فروپاشی ازدواجReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Jul 5Rating: 5.0روند پیمان شکنی همسران و فروپاشی ازدواجاین ٢۴ گام توصیف کننده ی دیدگاه گاتمن راجع به روند پیمان شکنی همسران در ازدواج و در نتیجه فروپاشی ازدواج است.

فروپاشی ازدواج

این ٢۴ گام توصیف کننده ی دیدگاه گاتمن راجع به روند پیمان شکنی همسران در ازدواج و در نتیجه فروپاشی ازدواج است.

۱- یکی از همسران، هنگامی که عاطفه ای منفی را تجربه می کند، تمایل به ارتباط با همسرش را ابراز می کند، و طرف مقابل پشت می کند، احساسات وی را رد می کند، و ضد او می شود، به همین خاطر، هماهنگی کمی با همسر دیگر پیرامون عاطفۀ منفی وجود دارد.

۲- همسر مقابل، مقایسۀ منفی می کند که تدریجاً با پشت کردن، رد احساسات و ضد هم شدن همراه می شود.اعتماد آسیب می بیند.

۳- حمایت نشدن، به پدیده ای رایج برای همسر تبدیل می شود.

۴- آشوب / برانگیختگی فیزیولوژیک در هر زمان که همسر عاطفۀ منفی را تجربه می کند و درخواست ارتباط و نزدیکی می کند، رخ می دهد. گوش به زنگی مفرط نسبت به طرد شدن برای هر دو همسر آغاز می شود.

۵- تعارض بازگشت ناپذیر و به گره کور تبدیل می شود. احتمال درگیر شدن در حالت منفی بیشتر از احتمال خروج آن است. ترمیم رابطه، دیگر در طول حالت منفی به خوبی جواب نمی دهد.


مقاله مرتبط: فروپاشی زندگی زناشویی


تعارض و تنهایی بالا می گیرد

۶- زن و شوهر از تعارض اجتناب می کنند و ابراز نیاز را سرکوب می کنند.”از کوره در رفتنِ” دوره ایِ بیشتری دارند که در واقع “رویدادهای قابل تأسف پردازش نشده” نام دارند.

۷- زن و شوهر از خودافشایی های منفی خودداری می کند. رازهای کوچکی از همسر دارند. فریب آغاز می شود.

۸- پیشنهاد کنارآمدن کاهش می یابد.

۹- زن و شوهر (یا یکی از همسران) سرمایه گذاری کمتری در رابطه می کند. زیر قول زدن و سرزنش های متعاقب آن بالا می گیرد.

۱۰- وابستگی کم به رابطه برای برآورده شدن نیازها. اعتماد کردن به دیگران، و نه همسر، آغاز می شود.

۱۱- فداکاری کمتری برای رابطه انجام می شود. الگوی جایگزین کردن شروع می شود- پیدا کردن چیزهایی که دیگر در رابطه وجود ندارد.

چهارسوارکار آخر زمان ظاهر می شوند

۱۲- به حداکثر رساندن صفات منفی همسر در ذهن. حالت تدافعی مسلط می شود.

۱۳- به حداقل رساندن صفات مثبت. انتقادگری مسلط می شود. عدم پذیرش مسئولیت برای مشکلات مشترک.

۱۴- “خوارسازی” در مقابل “عزیز داشتن”. توهین مسلط می شود.

سیستم معنای مشترک فرسوده می شود

۱۵- کوچک کردن همسر در حضور دیگران. تحقیر نهادینه می شود. فریب مسلط می شود. “قصۀ ما” منفی می شود.

۱۶- شکرگزاری برای آن چه هست جای خود را به انزجار از آن چه که از دست رفته، می دهد. همسر، خودخواه تلقی می شود. به طور تناقض گونه، اعتماد به همسر کمتر می شود. خود را به بی خیالی زدن شروع می شود.

۱۷- تنهایی در رابطه نهادینه می شود. آسیب پذیری نسبت به سایر روابط شروع می شود.

محبت، عشق، شور و رابطه جنسی رخت برمی بندد.

۱۸- رد کردن رابطۀ جنسی حالت تنبیهی به خود می گیرد. رابطۀ جنسی، عشق، خوشی، بازی، ماجراجویی، عشق بازی کم می شود. در نقشۀ عشق نه رابطۀ جنسی وجود دارد، نه رؤیایی. میل جنسی پایین.

پیمان شکنی ظاهر می شود

۱۹- شناخت های مثبت کمتر دربارۀ رابطه. شناخت های منفی بیشتر دربارۀ رابطه.

۲۰- یکی از همسران یا هر دو، از این پس روابط جایگزین را ناشایست نمی بیند. روابط جدید نامشروع و مخفیانه و بی تقصیر [به خیال خویش] آغاز می شود.

۲۱- حریم کم بین خود و دیگران. جای همسر با فرد سوم جابجا می شود.

۲۲- رازهای بزرگتر و بیشتری از همسر خود مخفی نگه داشته می شود. فریب و دروغ افزایش می یابد.

۲۳- فعالانه برای نیازها به دیگران روی می آوردند. جستجوی دیگران برای برآورده نیازها، به خاطر آنچه که در رابطه وجود ندارد.

۲۴- به خود اجازه دادن برای زیر پا گذاردن مرزها. پیمان شکنی واقعی آشکار می شود. فریب به یک شیوۀ زندگی تبدیل می شود. فرد بی وفا خطرهای بزرگتری را به جان می خرد.