تعریف علمی اضطراب و علائم اضطرابReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Feb 27Rating: 5.0تعریف علمی اضطراب و علائم اضطرابعلائم اضطراب در افراد قابل شناسایی است. هر فردی یک تعریفی درباره ی اضطراب دارد اما براساس شرایط روانشناسی و فیزیولوژیکی ما میتوانیم ریشه هایی از اضطراب را در فیزیک، روان، رفتار و علل شناختی پیدا کنیم.

علائم اضطراب

علائم اضطراب در افراد قابل شناسایی است. هر فردی یک تعریفی درباره ی اضطراب دارد اما براساس شرایط روانشناسی و فیزیولوژیکی ما میتوانیم ریشه هایی از اضطراب را در فیزیک، روان، رفتار و علل شناختی پیدا کنیم.

ما به بررسی اینکه اضطراب یک پاسخ طبیعی به یک واقعه ی استرس زا است نیاز داریم. اضطراب به شخص در اداره ی وضعیت غیرقابل کنترل و استرس زا از طریق ابزار تشویق کردن افراد به سازگارشدن با مسائل مثل یک واکنش مناسب و استوار کمک می کند.

اضطراب بنظر می رسد که یک بخش بسیار مهم از زندگی عادی در وجود همه ی انسانها باشد. این لازم است بگوییم که اضطراب ملایم می تواند زندگی ما را بطور مناسبی معتدل کند و زندگی ما را موثرتر و قابل تحمل تر بسازد.


مقاله مرتبط: عاداتی که باعث اضطراب می شوند

مقاله مرتبط: اختلال اضطرابی


فواید اضطراب

زندگی بدون اضطراب یا با اضطراب بیش از اندازه تا حد زیادی تهدیدکننده است.

بنابراین ما می توانیم بگوییم که اضطراب یک واژه عمومیست برای اختلالات روانشناسی بیشماری که می تواند علت آن عصبانیت، دلهره یا هراس، ترس و نگرانی باشد.

این اختلالات روانشناسی بر اینکه ما چگونه احساس و چگونه رفتار کنیم اثرگذار هستند و آنها می توانند باعث سمپتوم های فیزیکی واقعی آشکار باشند.

همانطور که قبلا ذکر شد اضطراب ملایم جزئی است و خیلی نگران کننده نیست. در حالیکه اضطراب شدید می تواند خیلی ناتوان کننده با یک اثر جدی بر زندگی روزانه باشد.

مردم اغلب یک حالت عمومی از نگرانی یا ترس را مثل روبرو شدن با مسائل چالش انگیز مثل آزمون، بازرسی یا معاینه، صحبت های عمومی (سخنرانی)، گفتن روایت یا مصاحبه را تجربه می کنند.

این احساسات براحتی شناسایی می شوند و بعنوان یک واکنش عادی مرود توجه قرار می گیرند. مشکل وقتی شروع می شود که اضطراب با توانایی شخص برای تنظیم زندگی اش تداخل پیدا می کند. به زبان عمومی اضطراب وقتی بوجود می آید که یک واکنش متناسب با آنچه ممکن است بطور عادی در یک موقعیت انتظار داشته باشیم نباشد. مشابه با این لازاروس استدلال می کند که رابطه ی میان بشر و محیط اطراف آنها بطور عمده در ارتباط در هیجانات و استرس هاست.

بعنوان یک نتیجه اهمیت یک هیجان (بطور مثال اضطراب) قویا به قدرت سازگاری در آن موقعیت بستگی دارد که ممکن است قضاوت شود. بعنوان سازگاری مثبت یا منفی توسط افراد. بنابراین براساس روش شناختی در روانشناسی، رفتار ما و هیجانات توسط باورهای اصلی ما ایجاد می شوند زیرا وقتی ما روبرو میشویم با یک محرک به تفسیر این محرک نیاز خواهیم داشت توسط تجربه های قبلی خودمان که آنها کنترل میشوند از طریق باورهای اصلی ما یا افکار منطقی و غیرمنطقی.

بنابراین باورهای اصلی ما نقش مهمی را در برخورد با انواع متفاوتی از محرک بازی میکنند در زندگی ما از طریق نزدیک شدن آنها به باورهای منطقی و غیرمنطقی.

تفسیر یا درک نمایش های یک رویداد نقش مهمی در هیجانات تجربی دارد مثل اضطراب و افسردگی. برای مثال باورهای اصلی ما اتفاقات را براساس منافعشان تفسیر می کنند (چه مقدار آنها منافع دارند برای ما و برعکس باعث گناه می شوند). تهدیدها (چه مقدار آنها بعنوان یک رویداد تهدید آمیز احساس میشوند این ابزاریست که آنها میتوانند بطور کلی خود ما را تهدید کنند). زیان ها (چه مقدار ما رنج می بریم از زیان ها یا کدام واکنشها در مورد زیان است) و صدمات (چه مقدار ما درک می کنیم که آنها می توانند یک واقعه ی آسیب زا باشند برای ما).

در روش شناختی باورهای اصلی ما نقش مهمی را بازی می کنند زیرا اتفاقات در ذهن ما تفسیر خواهند شد و رفتار ما از طریق آنها تحت تاثیر قرار می گیرد.


مقاله مرتبط: اضطراب عملکرد در رابطه جنسی


باورهای اصلی (افکارمنطقی و غیرمنطقی) شامل:

صدمات
ضررها (زیان ها)
تهدیدها
منافع
این لازمه که بررسی شود که هر هیجان تحریک کننده ای مثل اضطراب می تواند از طریق ترکیبی از ارزیابی های گوناگون که مرتبط هستند با شرایط سازگاری مردم در زندگی و تفسیرشان از اتفاقات براساس باورهای اصلیشان بوجود بیاید.

وقتی تو روبرو هستی با خطر یا محرک تهدیدآمیز نفس تو که باید حمایت کند تو را در جلوی این خطر شروع می کند به ارزیابی و تحلیل محرک تا مقدار خطر آنرا ارزیابی کند.

اگر (نفس تو) تفسیر کند آن اتفاق را بعنوان یک محرک تهدیدآمیز تو اضطراب را تجربه خواهی کرد.

بنابراین احساس و تجربه اضطراب براساس فرایند شناختی در ذهن شمااست.

همانطور که نتیجه گرفتیم وقتی تو تجربه میکنی اضطراب را این به معنی اینست که تو تفسیر میکنی اتفاق را بعنوان محرک تهدیدآمیز و همچنین آن نشان خواهد داد که تو نمیتوانی یک واکنش خیلی خوب یا کافی داشته باشی درباره ی آن.

اضطراب یک بخش جدانشدنی از زندگی هر شخصیست و تو استثناء نیستی بنابراین تو نیاز داری که یاد بگیری چطور کنترل کنی و رفتار کنی با آن.

اختلالات فهم اضطراب و علائم اضطراب

قبل از درک اختلالات اضطراب تو نیاز داری که بدانی در مورد انواع متفاوتی از رفتار با توجه به عادی بودن آنها. بنابراین همچنین مهم است که درک کنی دو نوع متفاوت از رفتار مثل: 1) رفتار عادی، 2) رفتار غیرعادی

عادی یا غیرعادی بودن رفتار تو بستگی به عواقب آنها دارد. برای مثال اگر آنها زندگی عادی تو را نگران نکنند آنها بعنوان رفتارهای غیرعادی نخواهند بود و تو نمی توانی آنها را در گروه رفتار غیرارادی قرار دهی.

معیارهایی که برای تشخیص و جداسازی اختلالات روانی از رفتارهای عادی بکار میروند خیلی مهم هستند.

برای مثال اگر تو استرس داری یا روبرو هستی با یک موقعیت استرس زا نگرانی و احساس تنش تو می تواند یک واکنش عادی در برخورد با این محرک باشد.

مشابه این، اضطراب می تواند یک پاسخ طبیعی یا واکنشی از بدن تو به خطر یا یک زنگ اتوماتیک به احساس کردن واقعه تهدیدآمیز باشد.

اضطراب ممکن است یک پاسخ ناخوشایند باشد اما اضطراب همیشه یک واکنش بد نیست. در واقع اضطراب میتواند به تو کمک کند که تو در حالت گوش به زنگی، هوشیاری و تمرکز باقی بمانی و تو را تشویق می کند که فعالیت کنی در زندگیت و اضطراب انگیزه ایست برای تو که مسائل را براساس استراتژیهای مقابله ای متمرکز حل کنی.

از طرف دیگر وقتی اضطراب ثابت (دائمی) یا شدید است آن در رابطه ی تو و فعالیتهایت دخالت خواهد دیگر و مردم مضطرب علاقمندند براساس استراتژی های مقابله ای متمرکز بر هیجان رفتار کنند (به عبارتی با توجه به هیجانات رفتار کنند)

آیا علائم تو پیش بینی می کند؟

براساس الگوی زیستی روانی اجتماعی (BPS) که بزرگترین روش یا الگو در روانشناسیست عملکرد بشر وابسته است بر کارکرد زیست شناسی (که مربوط می شود به سیستم هورمونی و کارکرد مغز) کارکرد روانشناسی (که شامل تفکرات هیجانات، ادراک، حل مسائل، کارکردهای شناختی و رفتارها) و فاکتورهای اجتماعی که تکیه بر تاثیر جامعه بر مردم در رفتارهایشان دارد همه ی این فاکتورهای بزرگ نقش مهمی را در انواع کارکردهای بشر مخصوصا در زمینه ی امراض یا بیماریها دارد.

 علائم اضطراب  را از نظر زیست شناسی، روانشناسی و نشانه های رفتار اجتماعی مورد بررسی قرار میدهیم.

اگر چند علائم اضطراب به صورت مستمر در تو وجود دارد ممکن است دچار اختلال اضطرابی باشید. با توجه به ادامه ی سوالات تو میتوانی براحتی اضطراب خودت را ارزیابی کنی.

سوالات کوتاه درباره ی اینکه آیا تو رنج میبری از داشتن اضطراب طبق DSM – Five

خیر

بله

بخش ها

1- آیا تو رنج می بری از اضطراب و نگرانی شدید درباره انواع اتفاقات و موقعیت ها برای حداقل 6 ماه؟

2- آیا تو مشکل مهمی در کنترل و مقابله با اضطراب و نگرانی داری؟

3- آیا تو همیشه احساس میکنی مضطرب یا نگرانی در مورد اتفاقات مختلف دور و بر خودت؟

4- آیا تو هیچ علاقه ای به فعالیت اجتماعی نداری (مثل مدرسه، دانشگاه یا خانواده خودت)؟

5- آیا تو احساس شدید از ترس و نگرانیها داری که نتوانی کنترل کنی آنها را در حالیکه تو میدانی که آنها غیرمنطقی هستند؟

6- آیا تو باور داری که چیز بدی اتفاق خواهد افتاد برای تو اگر بعضی چیزها انجام نشوند در بعضی مواقع؟

7- آیا تو دوری میکنی از موقعیتهای هر روز مثل اتفاقات اجتماعی یا فعالیت ها زیرا آنها باعث مضطرب شدن تو می شوند؟

8- آیا تو احساس غیرمنتظره و ناگهانی حملات پانیک میکنی؟

9- آیا تو احساسی شبیه خطر و فاجعه میکنی در هر گوشه از زندگیت؟

10- آیا تو مطمئنی که این نشانه ها یا علائم متعلق به اختلال روانی دیگر نیست؟

آیا تو مطمئنی که دلیل این شرایط یک نمونه یا بیماری پزشکی نیست؟

نشانه ها و علائم اضطراب شدید

این خیلی مهم است که بفهمیم که اختلالات اضطرابی یک گروهی از نشانه ها یا شرایط مربوط به هم هستند تا اینکه بگوییم یک اختلال تنها است.

آنها میتوانند خیلی متفاوت باشند از شخصی به شخص دیگر براساس تفاوتهای فردی. یک دانش آموز ممکن است رنج ببرد از حملات شدید اضطراب که بدون هشدار یا علامت دچار آن میشود.

در حالیکه دانش آموز دیگر احساس دستپاچگی در افکارش میکند در ارائه اش در یک جلسه ای یا در یک کلاس در جلوی بسیاری از حضار یا شنوندگان یا همکلاسیهایش.

شخص دیگری ممکن است با یک ترس ناتوان کننده ی امتحان دادن یا افکار غیرقابل کنترل و مزاحم مبارزه کند هر چند دانش آموز دیگر ممکن است در یک حالت دراز مدت از نگرانی و احساس فشار درباره ی هر چیزی در زندگی اش و بخصوص در تحصیلش زندگی کند.

نقل قول: همه ی اختلالات اضطرابی یک قسمتی از علائم اصلی را دارا هستند. ترس شدید یا مداوم یا نگرانی در موقعیتهایی که اکثریت مردم احساس تهدید نخواهند کرد.

علایم هیجانی اضطراب

چندین نوع متفاوت از علائم هیجانی اضطراب وجود دارد. تعدادی از این علائم، علائم اولیه اضطراب هستند مثل نگرانی و ترس غیرمنطقی و بیش از اندازه. دیگر علائم مشترک هیجانی اضطراب شامل بخشهای ذیل می شوند:

1- احساس اضطراب، دلهره، ترس، نگرانی، هراس یا وحشت.

2- احساسی شبیه اینکه ذهن تو سفید یا خالیه.

3- ترسهایی از دیوانه شدن، عصبانیت یا از دست دادن کنترل.

4- تمرکز کردن بر مشکلات. مشکلات همه متوجه یک چیز هستند.

5- پیش بینی بدترین: آگاه شدن و آماده شدن برای بدترین اتفاق در آینده.

6- کج خلقی: کج خلقی یک پاسخ شدید به محرک است.

7- بی قراری که نسبت میدهد به ناتوانی. استراحت کردن بعنوان نتیجه ی اضطراب یا خستگی.

8- نشانه هایی از خطر را میبیند یا معمولا منتظر یک اتفاق وحشتناک در آینده است.

علائم فیزیکی اضطراب

این لازم است که تجدیدنظر شود در مورد اضطراب زیرا آن بیشتر از حد یک احساس میباشد. براساس پاسخ مبارزه یا فرار اضطراب شامل دامنه ی متنوعی از علائم فیزیکی است. با توجه به فراوانی علائم فیزیکی مردم مضطرب اغلب اختلالشان را با بیماری پزشکی دیگر اشتباه می گیرند.

بنابراین آنها ممکن است پزشکان زیادی را ملاقات کنند و بستری شوند در بیمارستان قبل از اینکه آنها اختلالشان را تشخیص دهند.

این ممکن است که خیلی مهم نباشد که سعی کنیم و بفهمیم فیزیولوژی بدن انسان را اما این مهم است که تو بتوانی توضیح دهی تجربیاتت را از علائم اضطراب.

اگر تو بفهمی نشانه هایی یا علائمی از یک اختلال فیزیکی یا روانی تو از مشکل خودت شناخت بدست می آوری.

تعدادی علائم فیزیکی عمومی اضطراب وجود دارد مثل:

1- تپش قلب، تندزدن قلب و دلهره.

2- عرق کردن: اضطراب و عرق کردن، دست توی دست رفتن، اضطراب میتواند باعث عرق کردن شود و عرق کردن میتواند باعث اضطراب بیشتر شود.

3- پوست رنگ پریده: پوست سفید یا رنگش زرد می شود.

4- جوش های پوستی: جوشها ممکن است باعث شود که پوست گرم شود. خارش ناهموار، تغییر رنگ، خشک، ترک خورده یا تاول زده و تورم داشته باشد و ممکن است دردناک باشد.

5- ناراحتی معده، سوزش معده، سرگیجه و سوءهاضمه.

6- تهوع و استفراغ: آنها از طریق دستگاه عصبی مرکزی کنترل می شوند و ما می توانیم آنرا در بسیاری از مردم مضطرب ببینیم.

7- دفع ادرار مکرر، یبوست و اسهال.

8- تنگی نفس یا تنفس سریع.

9- لرزش و پریدن چشم: حرکت کردن یا کشیدن با یک حرکت ناگهانی.

10- کشیدگی ماهیچه، درد گردن و شانه، از دست دادن احساس در صورت و سر.

11- سردردها و احساس داشتن یک باند تنگ به دور سر.

12- خستگی: بطور ناگهانی از دست دادن انرژی بدون هیچ دلیل واضحی.

13- بیخوابی: ناتوانی وجود خواب کافی.

14- کابوس: یک خواب که میتواند باعث یک احساس هیجانی منفی قوی بر کسی که خواب میبیند مخصوصا احساس کردن ترس و هراس.

15- دهان خشک: خشکی غیرطبیعی دهان باعث کاهش ترشح بزاق می شود.

16- تکان یا لرزش: این یک پاسخ غیرقابل کنترل به سرما، چیز ترسناک یا هیجانی آشکار یا داخلی (پنهان).

17- احساس شوک الکتریکی در هر جای بدن.

18- مشکلات هورمونی: تغییر در مقدار ترشح هورمونها در بدن مثل افزایش یا کاهش برخی از هورمونها.