دکتر دپاک در یک دقیقه به سوال جوانی که اطرافیانش او را به دلیل تغییر مسخره می کنند پاسخ می دهد. مرکز مشاوره اکسیر شما را به دیدن این کلیپ کوتاه دعوت می کند.