گفتگوی موسس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اکسیر پیرامون مجموعه خدمات روانشناختی این مرکز. اکسیر به کمک تیم متخصص و با تجربه خود، و با استفاده از روش های تشخیصی و درمانی روانشناختی استاندارد و تکنولوژیک در جهت بهبود تعادل و افزایش توانمندی های مغز و روان شما حرکت می کند. بازی درمانی، نوروفیدبک، روان درمانی، آموزش والدین و کلاس های مهارت های زندگی از جمله خدمات مهم مرکز می باشد