در این مقاله از اکسیر قصد داریم توضیح دهیم چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم؛ پس با ما همراه باشید…

افرادی كه از اعتماد به نفس پایینی برخوردار می باشند دارای خصوصیات زیر هستند:

    –  مرتبا خودشان را مورد انتقاد و سرزنش قرار میدهند.

    –  هنگام صحبت كردن در چشمان فرد مقابل خود نگاه نمیكنند؛ با سر پایین و قدم های آهسته قدم بر میدارند.

   –  در پذیرش تعریف و تمجیدها و تعارفاتی كه به آنان میشود مشكل دارند (تصور میكنند سزاوار آن ها نبوده و یا دیگران در صدد تمسخر آن ها می باشند).

    –  معمولا احساس میكنند قربانی رفتار دیگران هستند.

    –  احساس تنهایی میكنند حتی زمانی كه در یک جمع قرار دارند.

    –  در درون خود احساس خلاء و پوچی میكنند.

    –  احساس میكنند با دیگران تفاوت دارند.

    –  احساس افسردگی، گناه و شرمساری دارند.

    –  نسبت به توانایی های خود برای رسیدن به موفقیت تردید دارند. عدم خودباوری.

    –  از موقعیت های نو و جدید می هراسند.

    –  از شكست و موفقیت می هراسند.

    –  مرتبا سعی در راضی نگاه داشتن دیگران دارند.

    –  دچار هراس اجتماعی می باشند.

    –  قادر به مدیریت زمان خود نمی باشند.

    –  عادت به پشت گوش انداختن كارها دارند.

    –  در مقابل انتقاد، اظهار نظر و سرزنش های دیگران (خواه واقعی، خواه واهی) بسیار آسیب پذیر می باشند.

    –  از ابراز عقاید و احساسات خود، خودداری میكنند زیرا از چگونگی واكنش دیگران هراس دارند.

    –  خود را درگیر مواد مخدر و یا روابط مخرب میكنند.

    –  از تعیین یک هدف مشخص و پیروی از آن عاجز می باشند.

    –  قادر به بیان خواسته ها و نیازهای خویش نمی باشند.

    –  معمولا عصبانی و پرخاشگر می باشند.

    –  ارزیابی غیر واقعی از خود دارند.

    –  تحمل عیب و كاستی را نداشته و كمالگرا می باشند.

    –  احساس خوب آن ها وابسته به عوامل خارجی اعم از وقایع روزانه و یا نوع رفتار دیگران با آن ها دارد.

    –  وابستگی هیجانی دارند؛ برای دستیابی به یک احساس خوشایند به دنیای خارج خود وابسته می باشند. مانند:

    × وابستگی به مواد: مانند غذا، داروها، الكل مواد مخدر به منظور پر كردن خلاء درونی خود و تسكین دردهایشان.

    × وابستگی به رفتارها: مانند خرج كردن پول، قمار بازی و تماشای تلویزیون. به منظور پر كردن خلاء درونی و تسكین دردهایشان.

    × وابستگی به مال: برای تعیین میزان ارزش و شایستگی خود به پول و مال وابسته هستند.

    × وابستگی عاطفی: برای داشتن حس ارزشمندی، شایستگی و امنیت به توجه، پذیرش و تائید فرد دیگری (معشوق خود) وابسته می باشند.

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس واقعی

اعتماد به نفس حقیقی یک حس درونی می باشد بدون وابستگی به جهان خارج، رویدادها، موفقیت ها، شكست ها و افراد دیگر. اما عزت نفس و اعتماد به نفس واقعی بسیار نادر و نایاب میباشد زیرا اغلب اعتماد به نفس ها كاذب و نقابی برای پنهان سازی اعتماد به نفس پایین میباشد. اعتماد به نفس های غیر واقعی را میتوان در موارد زیر یافت:

  • اعتماد به نفس های كاذب: اینگونه اعتماد به نفس ها وابسته و زود گذر می باشند. مانند اعتماد به نفسهایی كه به جهت ثروت، شهرت، محبوبیت، به تن داشتن لباسهای فاخر، قدرت و زیبایی ظاهر در افراد نمود می یابند كه همگی كاذب بوده و ارتباطی به ماهیت واقعی فرد ندارند.
  • گستاخی: معمولا مردم افراد پر رو و گستاخ را با افراد با اعتماد به نفس بالا اشتباه میگیرند. اما پررویی نیز یک نوع نقاب برای استتار بی كفایتی و اعتماد به نفس پایین می باشد.
  • متظاهرها: اینگونه افراد خود را با اعتماد بنفس، شاد، موفق و شكست ناپذیر نشان می دهند. اما از درون احساس پوچی و خلاء كرده و از شكست بسیار هراسانند.

همچنین اعتماد به نفس به مفهوم برتری داشتن، تكبر وخود بینی نمی باشد، زیرا این خصوصیات رفتاری از اعتماد به نفس پایین نشان میگیرند. اعتماد به نفس شما نباید یک پدیده مقایسه ای و رقابتی باشد زیرا در این هنگام شما خود را در معرض احتیاج و وابستگی به پذیرش دیگران قرار خواهید داد كه با اعتماد به نفس واقعی و ناب منافات دارد. افراد با اعتماد به نفس بالا نیازی به پذیرش، موافقت، تائید، تشویق و دلگرمی دیگران ندارند. همچنین اعتماد به نفس بالا اینگونه نیست كه شما را از هر گونه تردید، یاس ونگرانی مصون بدارد بلكه تنها تحمل و غلبه بر آن ها را برای شما آسان تر می سازد.

خصوصیات افراد با اعتماد به نفس بالا

    – برخوردار از مركز كنترل درونی؛ غم و شادی آنان وابسته به عوامل خارجی نیست.

    – از لحاظ جسمانی، احساسی، ذهنی و معنوی از خود مراقبت می كنند.

    – میانه روی را در افكار، احساسات و رفتارهای خویش حفظ می كنند.

    – قادر به پذیرش و پند گیری از اشتباهات خود میباشند. قادر به بیان جمله “من اشتباه كردم” می باشند.

    – توانایی بخشش اشتباهات خود و دیگران را دارند.

    – مسئولیت اداره زندگی خود را بر عهده می گیرند.

    – تفاوت های فردی میان افراد را ارج می نهند.

    – به نقطه نظرات دیگران گوش می دهند.

    – همواره مسئولیت ادراكات، احساسات و واكنش های خود را بر عهده گرفته و هیچگاه آن ها را فرافكنی نمی كنند.

    – از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی دارند.

    – همواره در حال پیشرفت و ترقی بوده و از ریسک های مثبت در زندگی بیم ندارند.

    – دارای اعتماد به نفس و خود باوری بوده و به خود ارج می دهند.

    – اعتماد به نفس آنان به دور از خودبینی و غرور می باشد.

    – از آنكه مورد انتقاد قرار گیرند نمی هراسند.

    – هنگامی كه از آنان پرسشی میگردد حالت تدافعی بخود نمی گیرند.

    – در برابر موانع و مشكلات به آسانی تسلیم نمی گردند.

    – نیازی به تحقیر و تمسخر دیگران ندارند.

    – از آنكه در كاری شكست بخورند ویا در حضور دیگران نادان بنظر برسند ابایی ندارند.

    – هیچ گاه خود را مورد انتقاد و سرزنش مخرب و شدید قرار نمی دهد.

    – توانایی خندیدن به خود و زیاد جدی نگرفتن خود را دارند.

    – به خویشتن و توانایی خودشان ایمان و اعتماد دارند.

    – به تصمیم گیری هایشان اعتماد دارند.

    – باور دارند كه فردی با ارزش، با قابلیت، دوست داشتنی، پذیرفتنی و مهم می باشند.

    – نیازی به كمال گرایی ندارند.

    – هیچگاه خودشان را با دیگران مقایسه نمی كنند.

    – از آنكه دیگران چگونه نسبت به آنان می اندیشند واهمه و نگرانی ندارند.

    – نیازی به اثبات و توجیه افكار و عقاید خود به دیگران ندارند.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

    – آگاه باشید كه ارزش شما به عنوان یک انسان بستگی به داشتن وزن ایده آل، زیركترین و باهوشتر بودن، مشهوربودن، محبوب تر بودن، سریع تر بودن، بالاترین نمره و یا رتبه را داشتن، شوخ طبع تر بودن، خوش لباس تر بودن، بهترین خانه و ماشین را داشتن و بهترین دوست ها را داشتن نبوده و تنها به خودتان بستگی دارد.

    – توانایی ها، استعدادها و موفقیت های خود را جشن بگیرید.

    – خود را به خاطر اشتباهاتی كه مرتكب گشته اید عفو كنید.

    – برروی نقاط ضعف خود تمركز نكنید. هر انسانی نقاط ضعف خاص خود را دارد.

    – با حقوق فردی خود آشنا شده و از آن ها پیروی كنید.

    – از تحقیر و سرزنش خود دوری كرده و مثبت اندیشی را فرا گیرید.

    – خود را بر اساس یک سری استانداردهای منطقی و دور از دسترس مورد قضاوت قرار ندهید.

    – یاد بگیرید كه شما یک انسان منحصر به فرد بوده و تنها خود شما مسئول تصمیم گیری های زندگیتان می باشید.

    – بیاموزید كه با پشتكار و سماجت قادر خواهید بود به موفقیت دست یابید.

    – بیاموزید كه شما نیازی به تلاش بی وقفه برای كامل گشتن ندارید.

    – خودتان تعیین كننده مفهوم موفقیت باشید

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر