آیا خانواده همسر حق دخالت دارد؟Reviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Mar 22Rating:

آیا خانواده همسر حق دخالت دارد؟

یکی از عوامل اختلافات زناشویی دخالت خانواده اصلی زن و شوهرهای جوان در زندگی آنهاست.

جناب آقای دانلیان در مصاحبه با مجله ایده آل به چند نکته در این رابطه اشاره می کند:

توصیه می شود والدین خود را در مشکلات و مسائل فرزاندشان دخالت ندهند و بهتر است که قوه تشخیص این را داشته باشند که آیا در حل آنها کمک کننده هستند یا خیر.
بهتر است زوجین جوان اجازه به مداخله کسی بدهند که برای هر دویشان از جایگاه خوب و قابل قبولی برخوردار باشند.
حفظ احترام و فاصله ها، احترام گذاشتن، به اصول ارتباطی و پرهیز از صمیمی شدن بیش از اندازه با خانواده هر دوطرف به عنوان یک رابطه رسمی و صمیمی بین آنها به خصوص در 2 سال اول زندگی توصیه می شود.
دیدار با والدین باید بر اساس توافق هر دو طرف باشد زیرا این مسأله به هردوی آنها مربوط می شود، بهتر است محل زندگی زوجین جوان از خاواده اصلی نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک باشد.
وابستگی مالی جوانان به خصوص در پسرها تا حدود 25 سالگی یکی از دلایل دخالت خانواده ها می باشد این امر احتیاج به حمایتهای خانواده را بیشتر می کند.
مسئولیت دخالت خانواده ها بر عهده خود زوجین می‌باشد بنابراین بهتر است زوجین در دوران آشنایی همانطور که برای مسکن، مهریه،… قرارا داد می نویسند برای دخالت ها بدون هیچ گونه جر و بحثی قرار داد بنویسند.